Merchandise

Op deze pagina staan de bestelformulieren voor de merchandise van studievereniging RealTime. Na het downloaden van het document kun je het ingevulde bestelformulier ondertekend opsturen naar merchandise@sv-realtime.nl of inleveren op het kantoor. Beide formulieren zijn ook op het kantoor beschikbaar.