Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie is een instituutsbreed adviesorgaan bestaande uit docenten en studenten verspreid over alle opleidingen van het Instituut voor Communicatie, Media & IT. De Opleidingscommissie geeft adviezen aan de Dean en aan de Examencommissie. De adviezen betreffen onderwerpen die vermeld staan in de Examenregeling en het Tentamenprotocol (zie studiegids). Daarnaast kan de Opleidingscommissie over alle zaken betreffende de dagelijkse onderwijspraktijk advies uitbrengen.

Onze partners