WhatsApp

Dit is de WhatsApp pagina van S.V. RealTime. Wij hebben meerdere appgroepen, elk met hun eigen doel. 

Nieuws & Notificaties - Deze appgroep wordt gebruikt om de groepsleden informatie te verstrekken over activiteiten en om nieuwsberichten in te delen.
RealTime - Deze appgroep is bedoeld voor de gezelligheid onder de leden. 
RealQuotes - In deze appgroep komen leuke quotes die door RealTime leden gezegd zijn.

Onze partners