Geschiedenis

In februari 1998 kwam tijdens een pauze een vijftal studenten informatica met elkaar aan de praat. Het gesprek ging over wat ze leuk vonden aan de studie en wat ze aan de studie misten. Al gauw kwam het bij de vijf omhoog wat ze misten: een studievereniging, een vereniging die de kloof tussen het studentenleven en het bedrijfsleven zou verkleinen.

Na een aantal weken begonnen ze te brainstormen over hoe ze een vereniging moesten opstarten. De eerste stap naar een studievereniging was genomen. Al gauw werd een oprichtingsbestuur gevormd. Dit bestuur was vastberaden een studievereniging op te richten ten behoeve van de informatica-student. Na veel wikken en wegen heeft het oprichtingsbestuur gekozen voor de naam “RealTime”. De term ‘real time’ is een veel gebruikt woord in de informatica en het geeft ook aan dat zij het ‘echte (bedrijfs)leven’ dichter bij de student wilden brengen. 

Onze partners