Reglementen

Op deze pagina bevinden zich de meest recente versies van het huishoudelijk reglement en de verenigingsstatuten. Zij liggen daarnaast beide ter inzage op het kantoor van studievereniging RealTime.

Onze partners