Reglementen

Op deze pagina bevinden zich de meest recente versies van het huishoudelijk reglement en de verenigingsstatuten. Zij liggen daarnaast beide ter inzage op het kantoor van studievereniging RealTime.