Kascommissie

De kascommissie is een controlerend orgaan dat door de algemene ledenvergadering wordt aangesteld. Zij controleren iedere maand de bankrekening, declaraties en uitgaven van het bestuur en adviseren de algemene ledenvergadering over de voortgang en de financiële stand van zaken van de vereniging en het bestuur. Daarnaast adviseren zij de penningmeester bij beslissingen die van groot belang zijn voor de vereniging.

Voor contact met de kascommissie kan gebruikt gemaakt worden van het e-mailadres kascommissie@sv-realtime.nl.

Kascommissie

R. (Ruben) Harte Algemeen lid
M. (Michaël) van der Veen Algemeen lid

Onze partners