Raad van Advies

DSC0064.JPG


​De Raad van Advies is een adviserend orgaan dat door de algemene ledenvergadering wordt aangesteld. Zij adviseren het bestuur bij beslissingen die van groot belang zijn voor de vereniging. Zij hebben inzicht in de dagelijkse gang van zaken van het bestuur en vergaderen maandelijks met het bestuur over de voortgang van de vereniging en het bestuur.

Voor contact met de Raad van Advies kan gebruikt gemaakt worden van het e-mailadres rva@sv-realtime.nl.

Raad van Advies

L. (Larissa) Soetendal Voorzitter
D.M. (Mingus) Pokomasse Secretaris
B. (Bas) Heijne Algemeen lid
T.J. (Tjerk) Harkema Algemeen lid
T. (Tim) Hoeksema Algemeen lid