OER

OER staat voor onderwijs- en examenregeling. De examenregeling maakt onderdeel uit van het studentenstatuut van de Hanzehogeschool. Het studentenstatuut regelt de rechtspositie van studenten die ingeschreven staan aan de hogeschool. In het algemene deel, het instellingsgedeelte, staan de rechten en plichten beschreven van alle aan de Hanzehogeschool Groningen ingeschreven studenten. 

De onderwijsregeling is het opleidingspecifieke gedeelte van de OER. Deze moet altijd in overeenstemming zijn met de Examenregeling en andere bepalingen uit het studentenstatuut. In de onderwijsregeling, het opleidingsgedeelte van het statuut, staan de rechten en plichten van studenten die specifiek gelden voor de opleiding. Onderdeel van de onderwijsregeling zijn de beschrijvingen van alle onderdelen van het onderwijsprogramma. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in Osiris.

Documenten:

Onze partners