Nieuws

Updates september

Er zijn deze maand een aantal memorabele dingen gebeurd, waaronder:

  • Op 13 september zijn het nieuwe huishoudelijk reglement en de nieuwe statuten van kracht gegaan;
  • Afgelopen 16 september is de bestuurswisseling geweest. Het oude bestuur is gedechargeerd en het nieuwe bestuur is als geheel aangenomen met Youri van de Geer als voorzitter, Martine Dambrink als secretaris, Edwin Brouwer als penningmeester en Corien van Slochteren als intern coördinator;
  • Kevin Voorn is op de algemene ledenvergadering van 16 september unaniem benoemd tot erelid van de vereniging.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen