Instituutsmedezeggenschapsraad

De IMR is de gesprekspartner van de Dean. De Dean stuurt het managementteam van de school aan en is dus verantwoordelijk voor alle besluiten die daar genomen worden. De IMR heeft als taak om erop toe te zien dat de belangen van medewerkers en studenten voldoende in die besluiten gewogen worden. De officiële doelstelling van de IMR is een goede gang van zaken binnen de school te bevorderen, overeenkomstig de wettige bepalingen. De rechten en plichten van de IMR zijn vastgelegd in het IMR-reglement. 

De studentgeleding van de IMR bestaat in het collegejaar 2018 - 2019 uit de volgende personen:

  • Kevin Voorn (HBO-ICT)
  • Leon Wetzel (HBO-ICT)
  • Tim Hoeksema (HBO-ICT)
  • Carmen Vos (Communicatie)
  • Ties Naber (Communicatie & Multimedia Design)

Onze partners