Bestuur 2020 - 2021

bestuur 2020-2021.jpg


Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur is onderverdeeld in vijf functies, ieder met zijn eigen taken. Zo organiseert het bestuur lezingen, zorgt zij dat alle commissies leuke activiteiten neerzetten en houdt het contact met alle partners.


De bestuurskamer is te vinden in de Van DoorenVeste, kamer ZP11/D225 te Zernikeplein 11. Het bestuur verantwoordt zijn doen en laten op de algemene ledenvergaderingen.

Bestuur 2020 - 2021

S. (Sybren) Kuiper Voorzitter
T. (Thomas) Utrecht Secretaris
C.H. (Corien) van Slochteren Secretaris / Intern coördinator
E. (Edwin) Brouwer Penningmeester

Onze partners