Bestuur 2019 - 2020

bestuur2019-2020.JPG


Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur is onderverdeeld in vijf functies, ieder met zijn eigen taken. Zo organiseert het bestuur lezingen, zorgt zij dat alle commissies leuke activiteiten neerzetten en houdt het contact met alle partners.


De bestuurskamer is te vinden in de Van DoorenVeste, kamer ZP11/D225 te Zernikeplein 11. Hier is het bestuur dagelijks aanwezig en vergadert het iedere week over de voortgang van de vereniging en het bestuur. Het bestuur verantwoordt zijn doen en laten op de algemene ledenvergaderingen.

Bestuur 2019 - 2020

Y.N. (Youri) van de Geer Voorzitter
M. (Martine) Dambrink Secretaris
E. (Edwin) Brouwer Penningmeester
C.H. (Corien) van Slochteren Intern coördinator

Onze partners