Bestuur 2021 - 2022

Bestuursfoto_RealTime_2021-2022_klein.jpg
Bestuur RealTime 2021 - 2022

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur is onderverdeeld in meerdere functies, ieder met zijn eigen taken. Zo organiseert het bestuur lezingen, zorgt zij dat alle commissies leuke activiteiten neerzetten en houdt het contact met alle partners.


De bestuurskamer is te vinden in de Van DoorenVeste, kamer ZP11/D225 te Zernikeplein 11. Hier is het bestuur regelmatig aanwezig en vergadert het regelmatig over de voortgang van de vereniging en het bestuur. Het bestuur verantwoordt zijn doen en laten op de algemene ledenvergaderingen.

Bestuur 2021 - 2022

A.T. (Aron) Mandos Penningmeester / Secretaris
M. (Marco) Gaster Voorzitter / Extern
R.E. (Reinier Eduard) de la Parra Intern coördinator

Onze partners